Brandwerendheid

In utiliteitsgebouwen zoals scholen, kantoren, bedrijfshallen e.d. worden vaak eisen gesteld aan de brandwerendheid van de kalkzandsteenwanden. Die is niet afhankelijk van de afwerking. Onderstaande tabel is van toepassing op vellingblokkenwanden en op gestuukte wanden. De genoemde brandwerendheid is bepaald volgens NEN-EN 1364-1/NEN 6069 en geldt voor wanden tot een hoogte van 3000 mm.

WanddikteNiet dragende wandDragende wand
100 mm > 90 min. > 90 min.
120 mm > 120 min. > 120 min.
150 mm > 240 min. > 200 min.
214 mm > 480 min. > 360 min.
MAKZ kalkzandsteen bv - Mechanisatieweg 5 - 4906 AE Oosterhout - T. 0162 471 100 -