Beleidsverklaring

Binnen ons bedrijfsproces staat de wens van de klant centraal. Deze zorgt er namelijk voor dat onze continuiteit gewaarborgd blijft.  De formulering van deze wens is tot stand gekomen door de analyse van de klantcontacten. Deze wens is vertaald in een product- en /of dienstenpakket welke door onze organisatie wordt geleverd. In het kwaliteitshandboek staat beschreven hoe onze organisatie er voor zorgt dat we hier aan blijven voldoen.

Vooralsnog hebben wij ervoor gekozen niet te communiceren over onze doelstellingen ten aanzien van de belangrijke milieuaspecten.

Beleidsverklaring

 


Bouwwerken met MAKZ elementen

MAKZ kalkzandsteen heeft inmiddels naar volle tevredenheid de diverse elementen projecten beleverd. Hierbij een project foto


Euro 6 vrachtwagens voor MAKZ Kalkzandsteen

Euro 6 vrachtwagens voor MAKZ kalkzandsteen.

Enige tijd geleden zijn de eerste twee euro 6 vrachtwagens voor MAKZ kalkzandsteen in gebruik genomen. Deze vrachtwagens voldoen aan de laatste eisen m.b.t. CO2- en fijnstoffenuitstoot.

Daarnaast is op deze manier gegarandeerd dat alle bestemmingen beleverd kunnen worden (inclusief de 2e Maasvlakte). Voor meer informatie zie website www.vanbreugel.nl onder MVO.


MAKZ' eigen tekenkamer

Wandenleverancier: daar tekenen we voor

Eén van die technieken is BIM; een systeem waarbij alle tekeningen en bijbehorende informatie in een online database opgeslagen worden, zodat ze toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen. BIM is een grote belofte voor de toekomst en wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Los daarvan willen we als wandenleverancier de te leveren wand zo goed mogelijk in kaart brengen. Met ons eigen tekenprogramma kunnen we gedetailleerde wanduitslagen maken, waarin ieder element zichtbaar is, inclusief de benodigde lateien. Dat kunnen we zelfs voor een hele verdieping doen en ook in 3d. De aannemer kan met de software die we meesturen ook zelf de uitslagen bekijken. Dat scheelt een hoop werk, bij de bestelling én bij de bouw.


Elementen in twee hoogtes

Met twee maten meten

Een dubbele kimlaag moeten plaatsen om tot de juiste hoogte te komen. Herkent u het probleem? Het is arbeidsintensief en tijdrovend. Dat kan efficiënter, bedachten we bij MAKZ. We onderzochten de markt, deden navraag bij verwerkers, aannemers en bouwmaterialenhandelaren en kwamen tot de conclusie dat een beter aanbod van elementen veel arbeidskosten kan besparen. Dat noemen wij geen service, maar een optimalisatie.

Behalve in 7 verschillende diktes, variërend van 100 tot 300 mm., leveren we onze kalkzandsteenelementen dus ook in twee verschillende hoogtes. Met die hoogtes van 538 en 648 mm. komt u altijd tot de gewenste hoogte.


Optimale service

Optimale service: meer dan kalkzandsteen

Lastig. Bestelt u een hele wand – of verdieping – kalkzandsteen, moet u de lateien er los bij gaan zoeken. Want die zijn van beton. ‘Nou en?’ dachten we bij MAKZ en zochten contact met Vebo in Bunschoten en Hercules in Tienray. Met deze twee gerenommeerde betonproducenten gingen we een samenwerking aan op het gebied van betonlateien. Zo ontstond onze Lateiservice Plus. Naar wens leveren we de lateien gelijktijdig met de kalkzandsteen per blok mee op de bouwplaats. Voor uw gemak. En we nemen ze meteen ook op in de tekeningen. ‘Ontzorgen op de bouwplaats’ noemen we dat.

Maar optimale service houdt nóg meer in bij MAKZ. We factureren niet meer per vracht, maar per blokverdieping. Resultaat: minder facturen, die bovendien eenvoudiger en overzichtelijker zijn. Tijdrovend controlewerk is overbodig: de gefactureerde hoeveelheden komen overeen met die achterin het wandenboekje.


MAKZ in het mileu

Als eerste kalkzandsteenproducent in Nederland ontvingen wij op 25 augustus 2011 het ISO 14001-certificaat voor ons milieumanagementsysteem. Het vooruitstrevende systeem en de manier van documenteren maken het voor alle medewerkers gemakkelijk om te gebruiken. MAKZ wil duurzaam ondernemen met zorg voor het milieu. Bij de bouw van de fabriek is van meet af aan rekening gehouden met milieuaspecten, zoals recycling van producten en verpakkingen.


Productenoverzicht kalkzandsteen

Onder de button DOWNLOADS vindt u ons complete productoverzicht, met daarbij aangegeven de afmetingen, het gewicht per kilo en het aantal producten per pallet. Wilt u het aannemersinformatieboekje toegestuurd krijgen, neem dan contact met ons op via 

info@makz-kalkzandsteen.nl


Kalkzandsteen kimblokken

Veel vragen van onze afnemers gaan over de beschikbaarheid van kimblokken. Voor toepassing bij de L-blokken leveren wij de kimblokken uit voorraad in de hoogtes 40, 60, 80, 98 en 120 mm. Deze zijn verkrijgbaar in de diverse wanddikten. Kimblokken voor tweezijdig schoonwerk vellingkantblokken zijn verkrijgbaar in de hoogte van 48 en 98 mm. U bestelt ze eenvoudig mee bij uw afroepen van kalkzandsteen.

Klik hier om de velling-kimblokken te bekijken

Klik hier om de lijm-kimblokken te bekijken


MAKZ kalkzandsteen bv - Mechanisatieweg 5 - 4906 AE Oosterhout - T. 0162 471 100 -